Drumband

Een drumband is een groep muzikanten die vooral speelt op verschillende soorten slaginstrumenten.
Drumbandmuziek is voornamelijk ritmische muziek. Muziek kan eigenlijk niet zonder ritme. Wanneer er geen ritme zou zijn, zou muziek heel raar klinken en zou het ook moeilijk zijn om samen te spelen.

De traditionele drumbands hebben de volgende instrumenten: scherpe kleine trom (of trommel), doffe paradetrom, tenor trom, grote trom, bekken. Later kwamen daarbij tamboerijn (beatring), woodblock, cowbell, claves, maracas en bongo’s.

Al ver voor 1980 kwam er een wijziging in het instrumentarium: de timp toms deden hun intrede in de drumbandwereld, hierdoor werd het voor de drumband mogelijk om zelfstandig muziekwerken ten gehore te brengen en zonder fanfarekorps of harmonieorkest op te treden.
De laatste jaren zijn er opnieuw spectaculaire veranderingen in het instrumentarium: de meeste drumbands zijn tegenwoordig eerder percussiegroepen. Het instrumentarium van een percussiegroep bestaat, buiten de hoger genoemde instrumenten, nog uit:

Timpanes

Marchingbell of lyra (is niet hetzelfde als een klokkenspel! Een marchingbell is eenzelfde soort instrument als een xylofoon, maar dan met metalen klankplaatjes. Een marchingbell is ook onbespannen! Een bespannen marchingbell heet een metallofoon)

Klokkenspel
Xylofoon
Marimba
Vibrafoon
Metallofoon
Hi-hat (voor concerten)
Pauk (voor concerten)

Voor ons houden we het bij drumband met de instrumenten zoals boven vermeld.

Het bespelen van slaginstrumenten kun je leren in een muziekschool, maar ook bij ons in de vereniging. Soms werken deze ook samen. Het grote verschil is dat de lessen bij ons in de vereniging volledig gratis zijn. De opleiding wordt gegeven door een instructeur die het voor de leden aangenaam tracht te maken en de repetities zoveel mogelijk aan hen probeert aan te passen.

Wie interesse heeft, kan eens een repetitie komen bijwonen. Wij repeteren elke maandag vanaf 18u15 tot 20u.

Om nog meer uitleg of om eventueel aan ter sluiten, kunt u altijd contact opnemen met:
Edgard Vandormael – 0475 448212


Contact info

Voorzitter: Disselstraat 49 3500 Hasselt