Majorettes

De kunstkring Alexis Pierloz met toenmalig organisator Henri Lenders, drukte zijn wens uit om majorettes aan de harmonie toe te voegen. Het bestuur gaf de toestemming. In de schoot van het bestuur werden benevens organisator Lenders ook Jean Buckings en Jef Mangelschots verzocht om een groep meisjes aan te werven. De meisjesschool Kindsheid Jesu van de Banneuxwijk spande zich voor de wagen en onder leiding van juffrouw Roosen kwam er een groep van 28 meisjes.

Hoe het groeide? Snel en degelijk. De drie broers Meyers organiseerden een majoretjesbal en al vlug kwamen de eerste uniformen er aan. Puik! Na wisselende opleidsters nam Monica Geerolf de instructie waar. Deze gerenommeerde, gediplomeerde dame bracht het korps tot een ongekende hoogte. Nadat pionier Buckinx was overleden nam Roger Broux de verantwoordelijkheid over.

De eerste miss-majoretten waren Marina Fabry en daarna Frieda Jakus. Toen moeder Annie Jakus de verantwoordelijke dame werd deden de zusjes Marina en Frieda Jakus nog meer hun best. We schreven toen 1982. Mevrouw Veekmands, de dames Margriet, Paula, Viviane en de dochter van saxofonist Francesco sprongen mee in de bres. Alles groeide en bloeide. Er waren zelfs vuurshows met o.a. de meisjes Bussé en Broux.
Het eerste publieke optreden gebeurde op meiavond 1974. Een groot succes. De jaren en de optredens regen zich aaneen. Meisjes kwamen en gingen. Toen Monica Geerolf uitweek naar Frankrijk hield iedereen zijn hart vast, maar de dame die niet van wijken wilde horen, deed onverdroten verder: Annie Jakus. Toen het korps op sterven na dood was, deed zij de groep verrijzen. Dit ten koste van inspanningen en moed die wij nooit zullen kunnen begrijpen en belonen. Dochter Frieda werd opleidster en tilde vlug het korps tot sprankelend leven. Heel het, inmiddels boven de doopvont gehouden, oudercomité leverde prachtig werk. De resultaten lieten niet op zich wachten. Er werd deelgenomen aan officiele prijskampen van Fedekam. De eigen kring richtte zelfs het kampioenschap van Limburg in te Hasselt in het Cultureel Centrum.

Toen Frieda afhaakte wegens beroepsredenen nam Ann Swerts de leiding over en dat doet ze nog steeds met succes. De jaarlijkse shows op galaconcerten en optredens in open lucht waren stuk voor stuk pareltjes van elegantie en kunde. De dag van vandaag bloeit er een nieuwe, frisse groep op de basis van het 34 jarig verleden.

Annie Jakus heeft het korps reeds 22 jaar onder haar hoede. Zij werd geboren te Genk op 27 april 1938. Haar meisjesnaam is Annie Vannes. Zij huwde met de Hongaar Jules Jakus en kreeg met hem drie kinderen.

Na 33 jaar bestuur gaf voorzitter Mangelschots de leiding over aan Edgard Vandormael. Sindsdien werkt de voorzitter samen met Annie om het niveau van het majorettekorps zo hoog mogelijk te brengen. Zijn dochtertjes Indira en Pushpa waren ook bekwame majorettes.
In 2004 werd de groep beloond met gloednieuwe uniformen: mooi, fris maar vooral waardig en toch modern.

Na het plotse overlijden van Annie Jakus op 4 april 2013 heeft Margriet Steukers, echtgenote van ondervoorzitter Roger Cosemans, de taak als verantwoordelijke van het majorettenkorps overgenomen en de vele taken die daarmee gepaard gaan voor opleidingen en uniformen.

Samen met Ann Swerts zorgt ze nu iedere vrijdag dat de lessen goed verlopen. Zij doet het opperbest.

Het bestuur dankt haar en wenst haar veel succes.

© Erevoorzitter Jef Mangelschots

Wie interesse heeft, kan eens een repetitie komen bijwonen. Wij repeteren elke Vrijdag vanaf 18u tot 20u.

Om nog meer uitleg of om eventueel aan ter sluiten, kunt u altijd contact opnemen met:
Edgard Vandormael – 0475 448212


Contact info

Secretariaat: Kempenhof 37 3500 Hasselt