PRIVACYVERKLARING KONINKLIJKE HARMONIE HASSELT VZW

De Koninklijke Harmonie Hasselt vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het kennisnemen van deze verklaring vragen hebt of contact wenst op te nemen dan kan dit op het adres van de zetel; Kempenhof 37 3500 Hasselt of op het mailadres harmonie.hasselt@telenet.be.

Wij verzamelen volgende persoonsgegevens op basis van uw lidmaatschap (contractuele basis en/of gerechtvaardigd belang);
voornaam, naam, volledig adres, mailadres, telefoon- en/of mobiel nummer, jaar aansluiting, jaar aanvang muzikale activiteit, functie (bv. muzikant met specificatie instrument, bestuurslid, majorette, vaandrig enz.)
Deze gegevens of het nuttige deel ervan worden gebruikt voor de interne organisatie en mededelingen, verzekeringen, lidmaatschap Vlamo, subsidieaanvragen (bv. stad Hasselt), voor deelname met de vereniging aan derde activiteiten (bv. Virga Jesse feesten).
Wij zullen deze gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.
Na beëindiging van een lidmaatschap worden deze persoonsgegevens 5 jaar bewaard.

Van niet leden belangstellenden kunnen wij naam, voornaam, adres en/of mailadres bewaren voor promotie van onze activiteiten.
Deze gegevens worden beheerd door de secretaris op adres van de zetel.
U hebt steeds recht op inzage en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Wij kunnen u vragen u hiervoor te legitimeren.
Bij activiteiten kunnen sfeerbeelden worden genomen en gepubliceerd op onze website, onze facebookpagina en het verenigingstijdschrift Het Klaroentje.
De Koninklijke Harmonie Hasselt kan zijn privacyverklaring wijzigen.
Wij volgen de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in voege vanaf 25 mei 2018.

Mei 2018